Civil Law

 

پرونده های قضایی (دعوای مدنی)

 

گروه حقوقی deer lake - دفتر وکالت

ما به شما کمک خواهیم کرد تا هر فرآیند قانونی را درک کنید.

 

پرونده های قضایی

 دعاوی مدنی در دادگاه یا محاکمه می تواند گران، بسیار هیجان انگیز باشد و تصمیمات صادر شده عواقب بلندمدتی دارند. شما همیشه می توانید به حرفه ای بودن وکلای ما تکیه کنید که از منافع شما در هر موقعیت بحث برانگیزی محافظت می کنند و به شما کمک می کنند از عواقب نامطلوب در آینده جلوگیری کنید.

 دفتر ما در کلیه پرونده های دادگاه از جمله دعاوی جزئی (دادگاه دعاوی کوچک) نمایندگی مشتریان را بر عهده دارد. وکلای ما نماینده منافع شما را در زمینه های مختلف اعم از حقوق تجارت، استخدام، حفظ آبرو و حیثیت (افترا)، حقوق شرکت ها، تشکیلات و رفتار شرکت ها، خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، دعاوی ناشی از خسارت، اختلافات در کسب و کار ساختمانی، قانون شهرداری، دعاوی حقوقی مربوط به مجتمع های مسکونی، خسارات اموال، سهل انگاری حرفه ای و جنایت و موارد دیگرهستند.

 مشتریان ما از حمایت حقوقی کامل در دادگاه و جبران عادلانه خسارت وارده برخوردار می شوند. با وجود وکلای با تجربه ما لازم نیست نگران پرونده های دادگاه باشید. آنها این وظیفه را بر عهده خواهند گرفت و از منافع شما دفاع می کنند.